Droomhuis
Een eigen huis bouwen is voor veel mensen een lang gekoesterde wens, een droom die uitkomt. Een unieke woning, compleet naar eigen woonwensen ontworpen en op een prachtige plek. Zonder goed advies en deskundige begeleiding kan dit echter uitlopen op een nachtmerrie!

Deskundige begeleiding
AKM Projectontwikkeling uit Barendrecht heeft met onder andere de projecten Carnisserhoeve, Waelhof, Parck Hofhoeck en Carnisserhoeck reeds jarenlange ervaring in de begeleiding van individuele kopers en particulier opdrachtgeverschap.
Wij stellen u als toekomstig bewoner centraal. Reeds in het eerste gesprek geven wij u een reële indicatie van de te verwachten kosten voor uw nieuwbouw woning met uw programma van eisen zal gaan kosten. Uiteraard wordt dit afgestemd op uw ambitieniveau.
Onze architecten zullen met u samen uw woning vormgeven binnen de door de gemeente opgestelde spelregels (bestemmingsplan). Nadat al uw wensen zijn vertaald in een compleet 3D ontwerp, welke tevens goedgekeurd is door de welstandscommissie en stedenbouwkundigen, zal er een begroting vervaardigd worden voor de bouw van uw maatwerk woning. Zo heeft u, voordat u definitief tekent voor de aankoop van uw kavel, exact in beeld wat de totale kosten van de realisatie zijn.
Kosten besparen
Banken verstrekken pas een hypotheek, op het moment dat een kavel notarieel wordt overgedragen. Dit betekent, dat alle kosten, die u hiervóór maakt, door u zelf gefinancierd dienen te worden! Zo moet u een aanbetaling doen voor de grond, de kosten betalen voor de architect, constructeur en kostendeskundige. Dit alles moet ook nog eens worden betaald, vóórdat u weet of de omgevingsvergunning aan u wordt verleend en u zeker weet dat u uw nieuwe woning daadwerkelijk kunt betalen.
AKM projectontwikkeling neemt een groot deel van deze kosten van u over! Bovendien nemen wij tevens het risico van de bouwkosten overschrijding van u over. Voordat de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend bij de gemeente, zal door onze kostendeskundige op basis van de 3D ontwerptekeningen een begroting worden gemaakt voor uw woning.
AKM projectontwikkeling staat er dan voor garant, dat uw woning daadwerkelijk conform deze begroting kan worden gerealiseerd! U loopt dus geen risico!

Proces Amaliaplantsoen
Gefeliciteerd! U heeft een optie genomen op een van de kavels van het Amaliaplantsoen. U heeft nu acht weken de tijd om te beslissen daadwerkelijk tot de koop van het kavel over te gaan.
In deze weken kunnen onze architecten samen met u uw woning ontwerpen en deze overleggen met de welstandscommissie. Tevens kan op basis van het ontwerp een eerste kostenbegroting worden gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent, voordat u het kavel definitief koopt.
Het definitief ontwerp wordt vervolgens omgezet naar bouwtechnische en constructieve tekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Hierbij wordt het plan getoetst aan de geldende regelgeving.

Actuele projecten AKM Projectontwikkeling:
(Klik op onderstaande afbeeldingen voor project websites)